Minggu, 21 Februari 2016

Tips Mendidik Anak Sejak Masih Dalam Kandungan




Anak adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga menjadikan keluarga terasa lengkap. Seperti yang anda tahu, anak adalah amanah dari Allah yang harus anda jaga. Selain harus menjaganya, hal terpenting yang tidak boleh terlewatkan adalah mendidiknya. Dan mendidik anak harus dimulai sejak anak masih dalam kandungan.

Mendidik anak sejak dalam kandungan adalah hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Terlebih bagi seorang calon ibu seperti anda, anda adalah madrasah pertama bagi anak anda kelak. Mendidik anak sejak dalam kandungan adalah cara terbaik untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan. Mendidik anak sejak dalam kandungan dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya adalah;


a.       Membacakan al-Qur’an. 
Fungsi utama yang mampu diterima oleh janin dalam kandungan adalah pendengarannya. Sehingga membacakan al-Qur’an atau memperdengarkan tilawah adalah cara paling efektif untuk membiasakan anak mendengar lantunan ayat-ayat suci al-Qur’an. Yang mana kelak ketika anak sudah lahir, diharapkan akan lebih mudah dalam mempelajari maupun menghafal al-Qur’an.



b.       Membacakan do’a
Sebagai calon orangtua, anda harus sering membacakan do’a untuk janin dalam kandungan anda. Mohonlah kepada Allah agar dikaruniakan anak yang sholih/sholihah.



c.       Mengajak berbicara
Cara mendidik anak sejak dalam kandungan selanjutnya adalah dengan mengajaknya berbicara. Indera pendengaran janin mulai berkembang sejak usia kandungan memasuki minggu ke-8 dan akan selesai dibentuk pada minggu ke-24. Usahakan setiap akan melakukan aktivitas ibadah anda juga mengajak si janin untuk melakukan yang sama. Misalnya, ketika anda akan mengerjakan sholat, tentu anda akan berwudhu terlebih dahulu, ajaklah si janin dengan berbicara, “Adik, bunda mau berwudhu, sebab wudhu adalah cara bersuci dari hadats kecil ketika seseorang akan melaksanakan sholat. Sholat adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Allah , Allah adalah dzat yang menciptakan ayah, bunda dan juga adik, jadi adik harus beriman kepada Allah ya nak”.



d.       Menjaga perilaku
Saat anda mengandung, tentu segala hal yang anda lakukan akan berpengaruh pada si janin, karena akhlak orangtua akan sangat berpengaruh pada akhlak anak anda kelak. Sehingga hindarilah perkara yang dilarang Allah dan jalankan apa-apa yang Allah perintahkan, agar kelak anak anda akan menjadi seorang anak yang beriman dan takut kepada Allah.


Demikian beberapa cara mendidik anak sejak dalam kandungan. Mengetahui betapa pentingnya pendidikan anak sejak dalam usia kandungan, sebagai orangtua anda harus istiqomah menerapkan beberapa cara di atas, agar kelak anda memiliki anak yang sholih/sholihah yang mampu menjadi kebanggan Agama dan keluarga.

0 Silahkan dikomentarin :-):

Posting Komentar

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com