Minggu, 20 Maret 2016

Asas IslamAsas Islam

Pertanyaan:
Bergema suara menuntut diterapkannya asas Islam sebagai satu-satunya asas, yaitu agar diterapkannya syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam yang dapat membawa kepada kebahagiaan, kesejahteraan, lepas dari pengaruh, dan siksaan materialistis. Sementara, suara lain menentang agar jangan diterapkan asas itu, alasannya takut akan timbul perlawanan dan pembangkangan dari yang tidak setuju. Bagaimana kita sebagai anggota masyarakat Islam bersikap?

Jawab:
Usaha kita dalam menuju mencapai cita-cita masyarakat Islam terbagi dua,
1. Berupaya dan berjuang terus agar dapat terlaksana syariat Islam.
2. Apabila tidak berhasil dan tidak mungkin, jangan memaksa, Islam melarang dengan  cara-cara paksaan. Islam mewajibkan untuk menerapkan pada diri kita dulu. Kemudian
lingkungan keluarga yang mampu Anda kuasai. Penguasa, pada akhirnya akan tahu bahwa mayoritas berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Tentu dan pasti akan mendekat dan menuruti. Cara untuk melaksanakan kepada masing-masing individu yaitu,
a. Ilmu tentang akidah Islam harus dimurnikan.
b. Al-Qurvan bukan ciptaan atau ucapan manusia.
c. Hakikat dan mutiara yang terkandung dalam Al-Qur'an harus diungkapkan.
d. Akidah dan ibadah disampaikan dengan cara-cara ilmiah yang dapat diterima oleh akal pikiran muslim atau nonmuslim.Sumber Pustaka:
Sya’rawi, Muhammad Mutawai.  2007. Anda Bertanya Islam Menjawab. Diterjemahkan Oleh: Abu Abdillah Almansyur. Jakarta. Gema Insani

0 Silahkan dikomentarin :-):

Posting Komentar

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com