Minggu, 13 Maret 2016

Bolehkah Berwasiat dengan Seluruh Harta?Bolehkah Berwasiat dengan Seluruh Harta?

Pertanyaan:
Kakak perempuan saya mewariskan seluruh hartanya kepada salah seorang keluarga saya, apakah boleh?

Jawab:
Dikhawatirkan bahwa maksud mewariskan seluruh hartanya hanya kepada  seorang ahli waris saja ialah agar ahli warisnya yang lain tidak memperoleh bagian yang sah menurut syariat Islam. Itu tidak dibenarkan Islam. Kalau tidak demikian, lalu apa maksud kakak perempuan Anda itu? Walaupun itu hak miliknya, tetapi ia tidak dibenarkan berwasiat melebihi seperliga dari seluruh hartanya. Adapun yang dua pertiga adalah hak Allah yang telah diatur sesuai kehendak-Nya dalam hukum waris.

Firman Allah,

"Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara merekayang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."(an-Nisaa': 11).

Seorang mukmin tidak meninggalkan warisan kepada siapa yang dikehendaki, tetapi kepada orang yang dikehendaki Allah.

Semula dia datang ke dunia tanpa memiliki sesuatu dan dia akan dikeluarkan-Nya dari dunia tanpa memiliki sesuatu .

Dia tidak berwenang menentukan kecuali terhadap yang sepertiga dan meninggalkan yang dua pertiga kepada ahli waris yang berhak.
Yang sepertiga itu pun tidak boleh diberikan kepada mereka yang termasuk ahli waris. Apabila akan memberikan wasiat kepada yang tergolong ahli waris harus dengan persetujuan seluruh ahli waris.


Sumber Pustaka:
Sya’rawi, Muhammad Mutawai.  2007. Anda Bertanya Islam Menjawab. Diterjemahkan Oleh: Abu Abdillah Almansyur. Jakarta. Gema Insani

0 Silahkan dikomentarin :-):

Posting Komentar

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com