Minggu, 20 Maret 2016

Kurban PatunganKurban Patungan

 Pertanyaan:
             Apakah boleh kita menyembelih kurban dengan patungan?

 jawab:
Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak mampu untuk berkurban sendiri, apakah saya bisa bersama-sama sahabat lain membelinya? Rasulullah menyuruh tujuh orang sahabat agar berpatungan untuk membeli seekor

domba dan dari masing-masing satu dirham. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, harganya terlalu mahal." Nabi menjawab, "Berkurban hewan yang paling afdhal ialah yang paling mahal dan paling gemuk." Rasulullah menyuruh enam orang memegang kaki, tangan, dan tanduk dan yang ketujuh menyembelih sambil semuanya
mengucap takbir." (HR Ahmad)

Mereka adalah sahabat akrab dan merupakan satu keluarga dalam menunaikan ibadah kurban.
Sahabat lain bertanya lagi kepada Rasulullah, "Saya berkewajiban dan berkemampuan menyembelih kurban, sapi atau unta, tetapi tidak ada lagi yang dapat saya beli."
Rasulullah menyuruhnya mengganti dengan tujuh ekor domba dan menyembelihnya semua.
Sumber Pustaka:
Sya’rawi, Muhammad Mutawai.  2007. Anda Bertanya Islam Menjawab. Diterjemahkan Oleh: Abu Abdillah Almansyur. Jakarta. Gema Insani

0 Silahkan dikomentarin :-):

Posting Komentar

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com