Sabtu, 19 Maret 2016

Orang yang diampuni DosanyaOrang yang diampuni Dosanya
Pertanyaan:
Allah ber firman,
"Katakanlah, 'Hai hamba-hambaku yang (mengerjakan sesuatu yang) melampaui balas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmal Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah YangMahaPengampun lagi Maha Penyayang.'" (az-Zumar: 53)
Apa yang dimaksud dosa semuanya, apakah selain yang kecil juga ada yang besar? Atau yang kecil-kecil saja.
Jawab:
Agar lebih jelas serta lebih memahami dan tidak timbul kesan seolah-olah ada perbedaan atau pertentangan yang dapat membuat kita ragu, marilah kita lihat ayat-ayat lain,
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu...." (an-Nisaa': 48)
Dosa ialah mengerjakan sesuatu sedangkan kita yakin akan dihukum atas perbuatan itu. Syirik bukan dosa (biasa). Syirik adalah pengkhianatan besar terhadap Allah swt.
Dosa adalah pelanggaran seorang yang beriman kepada yang memiliki peraturan, perintah, serta larangan dan yakin bahwa atas perbuatannya itu bakal dihukum.
Orang yang tidak beriman kepada pemilik peraturan, perintah, dan larangan, bukanlah termasuk orang yang berbuat dosa, sebab pokok pangkal keyakinannya ialah mengingkari atau tidak mengakui adanya yang memerintah dan melarang.
Syarat untuk penghapusan dosa ialah tobat! Mohon ampun kepada yang memerintah dan melarang dan secara aktif mengerjakan amalan kebaikan.Sumber Pustaka:
Sya’rawi, Muhammad Mutawai.  2007. Anda Bertanya Islam Menjawab. Diterjemahkan Oleh: Abu Abdillah Almansyur. Jakarta. Gema Insani

0 Silahkan dikomentarin :-):

Posting Komentar

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com