Jumat, 18 Maret 2016

Utang Wajib DicatatUtang Wajib Dicatat

Pertanyaan:
Allah swt. mewajibkan kita mencatat perjanjian utang piutang. Adakalanya orang yang berutang ticlak mampu lagi Mengembalikan utangnya. Jadi apa gunanya ikatan (janji)?

Jawab:
Firman Allah,
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (al-Baqarah: 282)

Arti muamalah dalam ayat ini ialah berjual-beli, berutang atau sewa-menyewa. Perintah "Hendaklah kamu menuliskannya" adalah untuk melindungi hak dari pemilik harta, melindungi orang yang membeii, menyewa atau berutang dan juga melindungi keamanan dan ketenteraman masyarakat. Kalau tidak ada ikatan secara tertulis, sering kali orang berutang menjadi lupa atau tidak membayar lagi, yang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan si pemberi utang, dan dapat pula menghambat roda perekonomian. Apabila dicatat dengan kekuatan perlindungan hukum, orang yang berutang pasti berhati- hati dan berusaha untuk melunasi utang-utangnya.


Sumber Pustaka:
Sya’rawi, Muhammad Mutawai.  2007. Anda Bertanya Islam Menjawab. Diterjemahkan Oleh: Abu Abdillah Almansyur. Jakarta. Gema Insani

0 Silahkan dikomentarin :-):

Posting Komentar

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com