Minggu, 03 April 2016

Menyeru Kepada KehidupanMenyeru Kepada Kehidupan

Pertanyaan:
Dalam surah al-Anfaal ayat 24, Allah swt. menyeru kepada orang-orang yang beriman ke arah apa yang menghidupkan mereka. Yang diseru adalah orang-orang yang hidup. Apa maksudnya?

Jawab:
Lengkapnya surah al-Anfaal berbunyi,

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah mendinding antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dlkumpulkan." (al-Anfaal: 24)

Di antara manusia yang hidup terdapat dinding pemisah antara diri dan hatinya. Yang mendinding Allah swt., mendiding itu artinya menguasai dan memiliki. Manusia kelihatan hidup dan berguna, tetapi jika didinding oleh Allah, ia sebenarnya
mati. Mati jiwa dan hatinya.

Tanda dan bukti jiwa yang hidup yaitu,
1.      Mematuhi perintah dan larangan Allah dengan rasa cinta kepada-Nya dandisungguhkan hatinya.
2.      Untuk memperoleh pengampunan dan ridha Allah.
3.      Membenarkan seluruh ajaran (risalah) Allah yang dibawa oleh Nab Muhammad saw..
4.      Mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Keserasian hidup antara manusia dengan segala isi alam semesta.
Melaksanakan perintah dan larangan Allah dapat menyelamatkan hati manusia dari perangkap hawa nafsu dan tawanan dosa dan dapat menyingkirkan dinding antara manusia dengan hatinya. Itulah jiwa yang hidup. Arti menghidupkan adalah kepatuhan, ketaatan manusia kepada perintah Allah, membawa mereka kepada ketenteraman, kedamaian, kerukunan, dan keserasian hidup.


Sumber Pustaka:
Sya’rawi, Muhammad Mutawai.  2007. Anda Bertanya Islam Menjawab. Diterjemahkan Oleh: Abu Abdillah Almansyur. Jakarta. Gema Insani

0 Silahkan dikomentarin :-):

Posting Komentar

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com