Rabu, 13 Juli 2016

Apa Peran Akal dalam Mengatur Watak Manusia?

AKAL DAN WATAK

Pertanyaan:
Apa peran akal dalam mengatur watak manusia?

Jawab:
Mengenai hal ini, Ust. Muhammad Mutawai asy-Sya’rawi (dalam Anda Bertanya Islam  Menjawab. 2007) beliau menjelaskan,

Manusia diberi kemampuan oleh Allah dapat memilih dari berbagai alternatif. Kemampuan memilih ini dikendalikan oleh akal. Itu yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk hewan.

Kemampuan memilih oleh akal ini sebagai pengendali watak, memberi tuntunan dan bimbingan kepada watak, agar melakukan sesuatu atau diam.

Manusia tidak mampu berkuasa penuh terhadap watak, sebab watak punya kepentingan sesuai dengan yang dikehendaki Allah.

Ada beberapa macam watak, misalnya,
• Watak seksual untuk memelihara dan melanjutkan keturunan.
• Watak ingin makan untuk kelangsungan hidup.
• Watak ingin tahu untuk penyelidikan dan penemuan.

Tetapi jangan watak ini digunakan untuk mengungkap rahasia dan aib orang lain. Juga watak senang harta dan ingin berkuasa menjadikan orang bersifat kejam dan zalim. Agama adalah akal. Agama diturunkan untuk mengendalikan tuntutan watak, sehingga tidak melampaui batas dan salah jalan.

Demikianlah penjelasan yang dikutip  dari buku Anda Bertanya Islam Menjawab oleh Ust. Muhammad Mutawai asy-Sya’rawi. Semoga dapat menambah pengetahuan dan memberi manfaat kepada para pembaca sekalian.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: : : : : : : www.fastabiq.com : : : : : : :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sumber Pustaka:
Sya’rawi, Muhammad Mutawai.  2007. Anda Bertanya Islam Menjawab. Diterjemahkan Oleh: Abu Abdillah Almansyur. Jakarta. Gema Insani
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


0 Silahkan dikomentarin :-):

Posting Komentar

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com