Sabtu, 09 Juli 2016

Arti Dari Musibah yang Sebenarnya

MUSIBAH

Pertanyaan:

Apa arti sebenarnya dari musibah itu?

Jawab:

 Ust. Muhammad Mutawai asy-Sya’rawi (dalam Anda Bertanya Islam Menjawab. 2007) beliau menjelaskan,

Musibah ada dua macam. Musibah dalam urusan dunia dan musibah dalam urusan agama.

Musibah dunia meliputi: harta, kemelaratan, penyakit, kematian keluarga dekat, gagal panen, kebangkrutan usaha, dan lain-lainnya. Sedang musibah dalam urusan agama yaitu: orang yang tidak mempunyai amal saleh dalam hidupnya.

Rasulullah saw. bersabda,

"Orang yang terkena musibah, bukanlah musibah seperti yang kalian ketahui, tetapi orang yang terkena musibah yang tidak memperoleh kebajikan (pahala dan ganjaran) dalam hidupnya."

Orang yang terkena musibah dalam urusan dunia, jika ia hadapi dengan penuh kesabaran, parah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, sebenarnya ia tidak terkena musibah, tetapi malah mendapat ganjaran dan pahala.

Rasulullah saw. selalu berdoa kepada Allah swt. agar ia tidak diuji dengan musibah agama, sabdanya,

"Ya Allah, janganlah Engkaujadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan ilmu keduniaan sebagai tujuan hidup kami. Jadikanlah kehidupan kami pelengkap bagi segala kebajikan."

Jadi, yang dimaksud dengan musibah dalam agama Islam yaitu segala yang berakibat buruk bagi kehidupan keagamaan.

Firman Allah dalam hadits Qudsi,

"Demi keagungan dan kemuliaan-Ku, Aku tidak mengeluarkan harriba-Ku yang Aku inginkan kebaikan baginya dari kehidupan dunia, sehingga Aku tebus perbuatan-perbuatan dosanya dengan penyakit pada tubuhnya, kerugian pada hartanya, kehilangan anaknya, dan apabila masih tersisa dosanya akan terasa berat olehnya ketika sakratul maut, sehingga dia mendatangi Aku seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya (tidak mempuny ai dosa). Demi keagungan dan kemuliaan-Ku, Aku tiada mengeluarkan hamba-Ku yang Aku inginkan baginya keburukan kecuali Aku tebus amal kebaikannya dengan kesehatan tubuhnya, keberkahan dalam harta dan anaknya. Dan bila masih tersisa kebajikannya, Aku ringankan baginya sakratul maut, sehingga dia menghadap-Ku dengan tidak ada satu pun kebajikan yang dibawanya."

            Demikianlah penjelasan mengenai “Musibah” oleh Ust. Muhammad Mutawai asy-Sya’rawi. Semoga dapat menambah pengetahuan dan memberi manfaat kepada para pembaca sekalian. . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: : : : : : : www.fastabiq.com : : : : : : :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sumber Pustaka:
Sya’rawi, Muhammad Mutawai.  2007. Anda Bertanya Islam Menjawab. Diterjemahkan Oleh: Abu Abdillah Almansyur. Jakarta. Gema Insani
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


0 Silahkan dikomentarin :-):

Posting Komentar

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com