Kamis, 07 Juli 2016

Mengapa diadakan Peringatan Hari Ibu? Bagaimana Asal Mulanya?

PERINGATAN HARI IBU

Pertanyaan:
Mengapa diadakan Peringatan Hari Ibu? Bagaimana asal mulanya?

Jawab:
Peringatan Hari Ibu bermula di Eropa. Kemudian orang-orang Islam meniru tanpa tahu apa sebabnya peringatan itu diadakan.

Orang tua di Barat sadar, kalau anak-anak mereka beranjak dewasa menjadi jauh, lupa kepada ibu, malah banyak yang lidak wajar memperlakukan ibunya.

Di sana, anak dewasa meninggalkan ibu-bapaknya. Ada juga yang tidak tahu lagi di mana tempat tinggal orang tuanya. Ibu-bapak yang sudah tua dianggap mengganggu, dimasukkan ke rumah penampungan jompo dan jarang dikunjungi.

Anak-anak kita setiap hari dididik untuk ingat dan berbakti kepada ibu. Mau keluar rumah pun mencium tangan ibu dan minta doanya. Jika sudah berkeluarga pindah dari rumah ibu, sering berziarah. Kalau itu dilakukan, perlu apa lagi peringata
Hari Ibu diadakan?

Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Kepada siapa kita berbakti?"

Tiga kali ditanya, tiga kali dijawab sama, "Kepada Ibu, kepada Ibu. Baru yang keempat kepada Bapak."

Sabdanya lagi, "Surga terletak di bawah keridhaan ibu."

Lalu sekarang, mengapa harus setahun sekali merayakan Hari Ibu, kalau kita bisa berbakti setiap hari?


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘ : : : www.fastabiq.com : : : ‘
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sumber Pustaka:

Sya’rawi, Muhammad Mutawai.  2007. Anda Bertanya Islam Menjawab. Diterjemahkan Oleh: Abu Abdillah Almansyur. Jakarta. Gema Insani

0 Silahkan dikomentarin :-):

Posting Komentar

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com