Kamis, 31 Maret 2016

Apakah Benar Gara-gara Kesalahan Nabi Adam Manusia Hidup di Bumi?


Apakah Benar Gara-gara Kesalahan Nabi Adam Manusia Hidup di Bumi?

Pertanyaan:
Benarkah apa yang dikatakan orang bahwa kesalahan (dosa) yang dibuat oleh Adam menyebabkan manusia sekarang ini hidup di bumi. Tanpa adanya kesalahan (dosa) itu tentu kita hidup di surga.

Jawab:
Banyak orang mengira bahwa dosa yang dibuat Adam menyebabkan dia dan kita (keturunannya) semua terusir dari surga sehingga kita sekarang ini hidup sengsara dan menderita. Tuduhan demikian tidak benar. Kita urutkan perkara dan kejadian Anda pemberitahuan Allah sejak yang pertama dan pemberitahuan Allah kepada para malaikat.
Allah berfirman,

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (al-Baqarah: 30)

Khalifah di bumi dan bukan di surga. Tugas dan fungsi Adam adalah khalifah bagi segala makhluk yang ada di bumi. Allah yang mengatur segala perkara dan kejadian sesuai kehendak Nya.

Orang hanya mengingat pelanggaran di surga yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, tetapi tidak ingat bahwa yang mengatur kejadian dan perkara itu adalah Allah.
Allah yang menentukan pohon yang terlarang yang bernama khuldi (kekal) dimakan buahnya. Ketika di surga Adam telah mendapat latihan untuk tidak memperturutkan hawa nafsu dan rayuan (godaan) setan yang selalu berusaha untuk memerdaya dan menipu manusia.


Sumber Pustaka:
Sya’rawi, Muhammad Mutawai.  2007. Anda Bertanya Islam Menjawab. Diterjemahkan Oleh: Abu Abdillah Almansyur. Jakarta. Gema Insani

0 Silahkan dikomentarin :-):

Posting Komentar

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com