Jumat, 18 Maret 2016

Baitul Haram dan Syahrul HaramBaitul Haram dan Syahrul Haram

Pertanyaan:
Adakah kaitan antara kata-kata haram dalam al-Baitul Haram dan asy-Syahrul Haram?

Jawab:
Rumah peribadatan pertama yaitu Ka'bah disebut Allah Baitul Haram. Manusia dengan sifat-sifatnya yang angkuh, sombong, dan selalu dirayu setan, sulit kembali pada kebenaran, dan ingin selalu mengganggu kehormatan dan hak orang lain.
Baitul Haram merupakan tempat pengamanan dan penyelamat bagi manusia agar mereka yang datang ke tempat itu menahan did dan meninggalkan sifat-sifat yang keji itu.
Firman Allah,

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram." (at-Taubah: 36)

Yang dimaksud empat bulan haram dalam ayat tersebut ialah bulan Dzulqa'idah, Dzulhijjah, Muharram, clan Rajab.
Allah menetapkan manusia berhenti berperang dalam empat bulan itu agar manusia dapat menikmati perdamaian dan kerukunan. Tetapi jika musuh tetap masih memerangi meskipun di bulan-bulan haram itu, umat Islam tidak boleh menyerahkan dirinya untuk dibantai dan dibunuh dengan dalih bulanbulan haram.
Firman Allah,
"Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, hecualijika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), bunuhlah mereka." (al-Baqarah: 191)
Firman Allah,

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan Haram, Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) darijalan Allah, kafirkepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekiranya, lebih besar (dosahya) di sisi Allah. Dan
berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh." (al- Baqarah: 217)
Gencatan senjata di bulan-bulan Haram adalah suatu tin-

dakan sementara untuk menyadarkan orang-orang yang menggunakan kekerasan dan perang untuk menyelesaikan kesulitan dan perselisihan antarbangsa.


Sumber Pustaka:
Sya’rawi, Muhammad Mutawai.  2007. Anda Bertanya Islam Menjawab. Diterjemahkan Oleh: Abu Abdillah Almansyur. Jakarta. Gema Insani

0 Silahkan dikomentarin :-):

Posting Komentar

luvne.com resepkuekeringku.com desainrumahnya.com yayasanbabysitterku.com